Professional Survey Software System

Du hittar omfattande engelskt matarial på vår huvudsajt  
Programmet SurveyView kan köras på 5 språk, därav svenska.

SurveyView 5.0
Nu släppt!
 
Pröva SurveyView GRATIS!
LADDA NER

    SVENSK INFO OM SURVEYVIEW
om Programmet
om inscanning
om Webenkät-hotellet
SVENSK POWERPOINT-PRESENTATION(500KB)

Survey View består av en grundmodul (Windows), samt en Webmodul (Enterprise) för intervju och Analys direkt över Internet/Intranät  Skapa din egen enkät med Survey View
Grundmodulen innehåller funktionalitet för att Skapa, Intervjua och Analysera i ett Enkätprojekt.
Skapa enkätformulär
Intervjua via Web/handdator(PocketPC/Palm)/Papper/Telefon
Anonyma eller namngivna respondenter, PIN-nummer för behörighet om så önskas
Utskrift av pappersenkät 
Analysdel, såsom Nöjdhetsindex, tabuleringar, mm, nedbrytet på hela populationen eller delar därav (t.ex. på en avdelning/ort)
Analys via Web
Frågebank 
Rättning/Distribution av kunskapstester/"screenings"
Låt din personal besvara tester via intranät, som kan rättas automatiskt

Research Systems AB  0500-41 07 05  info@surveyview.com